Uitslag Dr Denker 2020 bekend

Roderik Emmerink
Uitslag Dr Denker 2020 bekend

Dr Denker is uitgevist. Veel Nederlanders hebben zich weer met veel plezier of ergernis gestort op de 40 rebusplaatjes uit de Dr Denker Kerstpuzzel 2020. Het thema was visserij en ongetwijfeld heeft menig puzzelaar zijn woordenschat op dat vlak weer flink uitgebouwd.

Massaal ging u tot op de bodem om alle mogelijke synoniemen en associaties die de cryptische beelden oprie- pen boven water te krijgen. Soms stroomden de ideeën vlot binnen maar vaak ook was er sprake van tegenwind en was de vaart er een beetje uit.
DVHN, 9 januari 2021

Wie goed gepuzzeld heeft komt uiteindelijk tot de oplossing, waar ook nu weer een apostrof in zit, wat nogal eens verwarring geeft bij de puzzelaars: "Aan elke goede visser ontsnapt wel eens ’n aaltje". Met sommige rebussen werd er ook veel naast het net gevist, maar er zijn ook vondsten gedaan die helaas niet het beoogde antwoord gaven. Voor rebus 11 werd dan ook heel vaak 'rivieraal' als antwoord gegeven, een samenvoeging van rivaal en vier, mooi bedacht, maar dan ontbreekt er toch nog een v=e. Ook was voor velen de eerste ingeving bij 11 zwaardvis, dat past weliswaar en ook een zwaard valt hier wel te zien, maar dan houdt het ook wel op volgens mij.

Voor rebus 7 en met name 39 (waar 13 keer vaker het verkeerde antwoord werd gegeven) werd het pas echt lastig. Hier waren namelijk 2 antwoorden mogelijk. Naast het beoogde antwoord voor rebus 7 waren er puzzelaars die anders redeneerden. In de rebus waren de letters ZIT te zien met de T doorgekruisd. Als je de eerste letter Z, fonetisch schrijft krijg je ZET. Als je de I als een romeins cijfer interpreteert krijg je EEN, je hebt dan dus ZET EEN, vervolgens zie je dat de T is weggekruisd en we verwijderen hier dus de T dan houden we over ZEEEN. Een antwoord dat hier dus ook prima in het thema past. Ik vond het zelf wat algemener dan de andere antwoorden en vermoede dus al dat het beoogde antwoord juist zou zijn.

Voor 39 was dit andersom. De meeste puzzelaars hadden hier het verkeerde antwoord gevonden. Althans verkeerd, niet het beoogde antwoord. We zien hier de letter V met daarnaast een kleine L. Het verkleinwoord van L is l'etje (zie Van Dale: l'etje), dat in tegenstelling tot het woord elletje (Van Dale: elletje) dat het verkleinwoord is van de lengtemaat el (elleboog, 69cm). Zoals gewoonlijk laten we de leestekens weg en heb je dus de V en dan LETJE, VLETJE. Op wikipedia is te lezen 'Als sleepvlet (achter een groter vaartuig) vond de vlet in de visserij na 1900 een ruimere toepassing en ze werden op verschillende plaatsen rond de Zuiderzee gebouwd.' en 'Te Scheveningen werd het begrip 'vlet' tot in de Tweede Wereldoorlog gehanteerd voor de aldaar aanwezige - kleinste - scheepjes binnen de plaatselijke vissersvloot.', het verkleinwoord is heel gangbaar omdat het kleine bootjes zijn. Het woord past ook uitstekend in het thema visserij en bovendien ook in de te vinden spreuk. Jammer dat het testpanel hier niets mee gedaan heeft. En hoewel elletje niet juist is geschreven is dat in een puzzel natuurlijk wel mogelijk omdat je hier ook terug mag vallen op de fonetische schrijfwijze. De bedoeling was dan ook om V ELLETJE te schrijven en daar een synoniem voor te nemen. Even uitgaand van dubbellaags papier want een A4'tje heeft toch doorgaans 2 kantjes.
Maar ook deze discussies maken het puzzelen weer leuk, wat in zeker zin weer aan Wie is de Mol? doet denken waar er ook gepuzzeld moet worden wat nu wel een aanwijzing is en welke 'hints' we gewoon hadden moeten negeren.