Tips voor het oplossen van een rebuspuzzel

Roderik Emmerink
Tips voor het oplossen van een rebuspuzzel

In een rebuspuzzelplaatje (beeldcryptogram) worden soms verschillende technieken gebruikt om een begrip of woord uit te drukken.

Positie

Vaak wordt er gebruik gemaakt van positie. Staat iets 'boven' of 'onder', 'links' of 'rechts', 'voor' of 'achter'. Ook zie je dat iets ergens 'om' of 'omheen' staat of juist ergens 'in'. Soms staat iets in een 'hoek', 'buiten' iets anders, 'tegen' iets anders aan. Een letter kan op een andere letter staan, gestapeld of in een rij of reeks staan. Ook kan iets 'naast' iets anders staan of 'tussen' andere letters staan. Met bepaalde letters zijn soms afgeleide hints te krijgen, als bijvoorbeeld een 'M' in een andere letterreeks staat dan maakt dat M IN, ofwel MIN (de rest moet verwijderd worden).

Substitutie

Vaak moet je in de rebus letters vervangen door andere letters. Meestal aangegevan als A = B (letter A vervangen door letter B). Gaat het bv. om een V die vervangen moet worden dan zou dit ook zomaar als een vis(je) met daarna een letter afgebeeld worden. Immers een vis is V IS, V =.

Letter toevoegen of verwijderen

Regelmatig moet er een letter toegoevoegd worden in een woord. Soms staat die letter al min of meer op de positie waar deze moet komen, maar je ziet soms ook simpelweg ergens '+ A' staan als er een A toegevoegd moet worden, je moet dan zelf uitvogelen wat de juiste positie is voor die extra letter (of letters). Voor een letter verwijderen zal dit meestal als '- M' aangeduid worden om bv. een M weg te nemen uit een woord. Ook zie je wel eens een streep of kruis ergens door, dit betekent vaak ook dat je dat wat doorgestreept of doorgekruist is weg moet nemen.

Kleur en vorm

Soms moet de kleur van een letter of object benoemd worden, soms bijvoegelijk, een letter N die rood is afgebeeld wordt dan 'RODE N' ofwel de plaats Roden. Een letter B die rood is wordt dan 'B ROOD' ofwel brood.
Regelmatig moet je ook iets doen met het voorkomen of de vorm van een object of letter. Je kunt hier allerlei voorzetsels proberen. Vaak moet je afwijkende kenmerken benoemen, bv. een lange, korte, vette, dikke, brede of schuine letter. Een uitgerekte S zou bv. 'S LANG' ofwel slang kunnen zijn.

Synoniem

Het komt veel voor dat je een synoniem moet vinden voor een woord of iets dat is afgebeeld. Dit maakt het vaak lastiger omdat niets er op wijst dat dit nodig is. Het kan ook gecombineerd worden met iets anders. Stel je ziet het volgende:

AUNTO

Als je de letter N wegdenkt, heb je daar AUTO staan, een synoniem voor AUTO is WAGEN, nu plaats je de N terug en heb je het antwoord: WANGEN.

Cryptogram

Af en toe wordt iets cryptisch omschreven.

Cijfers

Sommige rebussen bevatten cijfers, soms moet je die uitschrijven, bv 7 schrijf je op als ZEVEN, soms staan deze cijfers voor letters waarbij de 1 voor een A staat tot 26 voor de Z. Bij die hogere getallen is het natuurlijk lastig om te weten of 26 voor BF staat of voor een Z. Sommige cijfers staan wellicht voor iets bekends, de 9 kan bv. staan voor NEL bij klaverjassen. Dus KOLO9 staat dan voor kolonel.

De Kaart

Soms zie je een plek op een landkaart, meestal is het dan de bedoeling de aangeven plek te benoemen, is het een rivier, brug, dorp, dan heb je die naam waarschijnlijk nodig in je antwoord.

Plaatjes

En wat zou een rebus zijn zonder natuurlijk ... plaatjes. Vaak zijn er 1 of meerdere dingen getekend waar je dan de juiste benaming voor moet vinden.